Detekcija zračenja

Elektronička instrumentalana detekcija zračenja programa BIOTEHNIKA

Prema programu BIOTEHNIKA elektronička instrumentalna detekcija i sanacija štetnih zračenja odvija se u četiri osnovna koraka / faze. Ukupno vrijeme za detekciju i neutralizaciju zračenja u stanu prosječne površine od 80 iznosi oko 30 do 45 minuta. Ukoliko se detekcija odnosi na veću površinu jednoetažnog stana ili više-etažne stambene površine (kuće i sl.) onda detekcija traje duže vremena.

1. faza: Detekcija tehničkog zračenja

TRI FIELD METER

Analognim mjeračem tehničkog zračenja (TRI FIELD METER) određuje se moguća prisutnost tehničkih zračenja u prostoru: visokonaponski vodovi, magnetski utjecaj električnih uređaja u stanu (uglavnom transformatori, punjači, adapteri i slično), eventualno kuglasta magnetska polja oko starih TV prijemnika s katodnom cijevi. Mjerenje obuhvaća mjerenje gustoće magnetskog polja, jakosti elektrostatskog polja i snage mikrovalnog zračenja.

2. faza: Detekcija Hartmann-ove mreže (H-mreža) i podzemnih vodenih tokova (PVT)

Detekcija zračenja VILK

Dualnim elektroničkim instrumentom VILK (predajni TX i prijemni RX sklop) određuje se poremećaj magnetskog polja u prostoru: mjesta nestabilnog geomagnetskog polja stvara ugušenje u prijemnom uređaju, dok je stabilan i čist ton znači da je područje čisto i bez poremećaja, nestabilnosti, deformacija i drugih magnetskih i geomagnetskih anomalija. Definira se kontura H-mreže i mogući (ne tako česti) signali PVT-a ili njihovih bočnih refleksija.

3. faza: Izrada skice i definiranje nalaza

Nakon određivanja vrste i mjesta zračenja izrađuje se skica prostora s dvodimenzionalnom tlocrtnom konturom područja zračenja u odnosu na raspored prostorija i mjesta boravka korisnika prostora. Potrebno je da se zone na kojim se dnevno boravi 4 i više sati dnevno održava stabilnom, odnosno neutraliziranom.

Skica zračenja u stanu

Potom je moguće pristupiti analizi nalaza detekcije i prema tom nalazu prepustiti vlasniku prostora odluku o slijedećim koracima koji mogu biti:

a) bez ikakvih izmjena ukoliko je zračenje postavljeno na način da ne ugrožava zone na kojima se boravi duže od 4 sata dnevno neprekidno

b) razmještaj ležajeva, dvosjeda, trosjeda i radnih sjedalica (radnog mjesta u radnoj sobi ili radnih mjesta u uredima) ukoliko je moguće razmještajem izbjeći položaje zračenja koja mogu remetiti energetskog i zdravstveno stanje korisnika prostora

c) postavljanje neutralizatora ENERGODISK “VEKTOR” na zone koje odredi distributer, a koje su u pravilu zone s najjačom gustoćom magnetskog polja. Time se treba povoditi praksom da se sa što manjim brojem neutralizatora ostvari što veća aktivna zaštitna površina.

4. faza: Neutralizacija zračenja

Ukoliko se korisnik prostora odluči na neutralizaciju (ili kombinaciju s razmještajem) određuje se zona najgušćeg magnetskog polja na koje se postavlja ENERGODISK “VEKTOR”:

a) Hartmann-ov čvor

b) najgušća zona H-linije ukoliko je h-čvor nedostupan za instalaciju VEKTOR-a (npr. nalazi se u zidu)

c) najgušća zona PVT-a

d) sjecište H-linije i područja signala PVT-a

e) sjecište H-čvora i područja PVT-a

Instalacija VEKTOR-a

Nakon postavljanja VEKTOR-a kroz 10 do 30 sekundi neposredno iznad VEKTOR-a prijemni sklop detektora jasno detektira pročišćavanje signala, signal postaje iz faze ugušenosti postupno čišći kroz kontinurano smanjenje šuma do čistog i jasnog signala. Nakon toga signal čiste zone kružno se širi oko VEKTOR-a tako da je u prvih nekoliko minuta zona od 2-3 metra radijusa već čista i stabilna. To znači da je VEKTOR pravilno postavljen i da uspješno disperzira gusto lokalizirano magnetsko polje na zonu od 8 metara radijusa (16 metara promjera), uz visinu od 2,5 metara iznad i ispod ravnine postavljanja.

Kako domet zaštitnog polja VEKTOR-a slabi vremenom (cca 50-70 cm godišnje radijus se smanjuje) preporučljivo je izvršiti kontrolu njegovog dometa najkasnije 3 godine nakon prve instalacije. Tada dok je još VEKTOR u funkciji i održava zaštitno polje promjera od oko 3-5 metara, određuje se stupanj smanjenja njegovog dometa, te se potom određuje vrijeme njegove zamjene (najčešće 4 do 6 godina od instalacije).

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: free wp themes | Thanks to hostgator coupon code and cheap hosting