DIJAGRAM ZRAČENJA ED “VEKTOR”

Prema mjerenjima s mjeračem gustoće magnetskog polja na položaju Hartmann-ovog čvora u situacijama sa i bez neutralizatora ENERGODISK VEKTOR utvrđeno je da je gustoća mag. polja H-čvora promijenjena na način da se prethodno (uobičajeno) promjenjivo magnetsko polje povećane gustoće postavljanjem VEKTOR-a stabiliziralo i smanjilo na normalu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: free wp themes | Thanks to hostgator coupon code and cheap hosting