ELEKTRONIČKI UREĐAJI ZA DETEKCIJU ZRAČENJA

U programi BIOTEHNIKA koristimo se detektorima Hartmann-ove mreže i podzemnih vodenih tokova VILK, te analognim mjernim instrumentom za tehnička zračenja TriField Meter (U.S.A.)…

DIJAGRAM ZRAČENJA ED “VEKTOR”

Prema mjerenjima s mjeračem gustoće magnetskog polja na položaju Hartmann-ovog čvora u situacijama sa i bez neutralizatora ENERGODISK VEKTOR utvrđeno je da je gustoća mag. polja H-čvora promijenjena na način da se prethodno (uobičajeno) promjenjivo magnetsko polje povećane gustoće postavljanjem VEKTOR-a stabiliziralo i smanjilo na normalu.…

INSTALACIJA ENERGODISK “VEKTOR”

Nakon određivanja zone najgušćeg magnertskog polja u prostoru na optimalnu poziciju po pokrivenosti površine postavlja se ENERGODISK “VEKTOR” čije se djelovanje odmah instrumentima prati dok “čisti zonu” u radijusu od 8 metara.…

INSTRUMENTI BIOTEHNIKA

Instrumenti VILK_TFMeter

EUREKA 1993.

Dodjela medalje INVENTICA

Powered by WordPress | Designed by: free wp themes | Thanks to hostgator coupon code and cheap hosting